Wet Aanpak Schijnconstructies

Per 1 juli 2015 is de keten- en inlenersaansprakelijkheid in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) uitgebreid. Opdrachtgevers zijn nu al ketenverantwoordelijk voor de betaling van het cao-loon. In 2016 komt daar bij:

  • een verbod bij op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon (juli 2016)
  • verplichte girale betaling van ten minste het minimumloon (januari 2016)
  • specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook (januari 2016)

 

PII zet zijn kennis in om de invoering van de WAS inhoudelijk en procesmatig te versterken onder meer door projecten in de transport en bouwsector.