Wet Aanpak Schijnconstructies

Per 1 juli 2015 is de keten- en inlenersaansprakelijkheid in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) uitgebreid. Opdrachtgevers zijn nu al ketenverantwoordelijk voor de betaling van het cao-loon. In 2016 komt daar bij: een verbod bij op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon (juli 2016) verplichte girale betaling van ten minste het minimumloon (januari Meer…

Risicogericht Inspecteren

Een gemeenschappelijk uitgangspunt en een helder controlekader borgen de inspectiekwaliteit. Daarom heeft PII de ambitie om samen met maatschappelijke partijen een controlekader voor risicogericht inspecteren te ontwikkelen. Zo kunnen we vanuit het risicoprofiel van een onderneming effectiever en gerichter inspecteren. Risicogericht inspecteren maakt volgens PII de risico’s dat de te inspecteren onderneming als geheel niet voldoet aan de norm zo Meer…

Versterken SNA Keurmerk

In 2014 concludeerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het SNA-keurmerk onvoldoende onderscheidend was en dat de zelfregulering verbeterd moest worden. Daarom is met alle betrokken partijen een verbeterpakket afgesproken. PII zal zich blijven inzetten om de kwaliteit van zelfregulering en het keurmerk te vergroten. 120715 Kamerbrief stand van zaken uitzendsector, Minister Asscher 120715: “Vorig jaar Meer…