Samen zorgen voor een betere inspectie

Bij de zelfregulering op de uitleen van arbeid neemt PII neemt een spilfunctie in tussen de maatschappelijke partijen die betrokken zijn. PII en zijn leden maken zich sterk voor een zo goed mogelijk certificatietraject. Samen met relevante maatschappelijke partijen zorgen we voor een betere inspectie.

PII volgt nauwgezet de ontwikkelingen rond de factor arbeid, certificering en regulering. Op basis van eigen analyses vertalen wij dit naar inspecties en controleschema's.

PII versterkt de transparantie. De Raad voor Accreditatie (RvA) eist van inspectie-instellingen organisatorische en procesmatige maatregelen om de onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen. Met dat doel ontwikkelen we intercollegiale toetsingen.

Hoe eenduidiger de norm, hoe beter hij uit te voeren is. De practische kennis van inspectie-instellingen maakt PII instrumenteel om tot toetsbare normen te komen zoals bijvoorbeeld de NEN 4400-normen.

De kennis van de inspecteurs is het fundament van de inspecties.  PII ontwikkelt cursussen voor de inspecteurs en faciliteert een betere samenwerking tussen de inspectie-instellingen.