Cursussen

PII verbindt kennis zodat er een beter controleproduct ontstaat.

Het doel van onze cursussen is:

  • kennisharmonisatie tussen de inspectie-instellingen.
  • een snelle vertaling van actuele ontwikkelingen naar inspecteurs en relevante maatschappelijke partijen.


We focussen op praktische en actuele thema’s als wet- en regelgeving, controletechniek, inspectievaardigheden en de inhoud van diverse normen.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij basiskennis hebben over de Cao voor Uitzendkrachten.

De cursusgroepen bestaan uit minimaal acht en maximaal vijftien deelnemers.

 

inschrijven