Wet aanpak schijnconstructies in de praktijk

De inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies vergroot de risico’s op aansprakelijkheid voor opdrachtgevers, (onder)aannemers en uitleners van personeel.

In deze cursus verwerft u kennis over de inwerkingtreding van de Wet aanpak schijnconstructies. U leert wat de gevolgen zijn voor de inspectie NEN-4400-1 en hoe deze wet doorwerkt in de praktijk door casussen uit de transport- en bouwsector.

Thema’s:

  • Relevante onderdelen van de Wet aanpak schijnconstructies.
  • Methodieken om het risico op aansprakelijkheidsstelling te beperken.
  • Gevolgen voor inspectie(techniek) NEN-4400-1.
  • Voorwaarden voor beperking van het risico van de opdrachtgever, (onder)aannemer en uitlener.
  • Het onderbouwen van aannames en verzamelen van bewijs.
  • Praktijkcasussen (Transport & Bouw), de inspectiemethodiek en een toets.

 

inschrijven

Direct inschrijven

data 2018 volgen

dagdeel


Van der Valk Hotel Tiel of Houten


Voor PII-leden: € 395,- exclusief btw
Overigen: € 495,- exclusief btw


5 PE punten