Cao werkingssfeer

Deze cursus vergroot uw kennis over en begrip van de toepassing van een cao in de relatie tussen uitzendonderneming, werknemer en opdrachtgever.

Thema’s:

 • Relevante onderdelen van de Wet cao, Wet AVV en Waadi.
 • Werkingssfeerbepaling Cao voor Uitzendkrachten en de overlap met andere bedrijfstak-cao’s en uitbesteding van werk
 • Werknemersbegrip, fasensystematiek en contractvormen voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
 • Toepassing instroomtabel, normtabel en inlenersbeloning
 • Groepen uitzendkrachten met een bijzondere positie (bouw, arbeidsmigranten)
 • Interviewtechniek op het gebied van cao
 • Methodieken om uit de administratie informatie te verzamelen over de toepassing van de cao
 • Het onderbouwen van aannames en het verzamelen van bewijs

 

Doelgroep

Betrokkenen bij het SNA-keurmerk:

 • inspecteurs van inspectie-instellingen
 • medewerkers van SNCU, Belastingdienst en Inspectie SZW
 • managers en administrateurs van uitleners van arbeid

 

Docenten

Paul Heinrichs, inspecteur NEN 4400-1 bij Bureau Cicero.


Download de Algemene Voorwaarden.

inschrijven

Direct inschrijven

14 December 2017

Van 12.30 tot 17.30 uur


Van der Valk Hotel Houten
Hoofdveste 25
3992 DH Houten


Voor PII-leden: € 395,- exclusief btw
Overigen: € 495,- exclusief btw


Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft vijf PE-punten toegekend aan deze cursus.