Arbeidsrecht en Wetgeving

In de cursus worden cursisten meegenomen door de geschiedenis van het arbeidsrecht. Waarom is er arbeidsrecht en hoe verhoudt het arbeidsrecht zich met de ontwikkelingen in de maatschappij. De soorten arbeidsovereenkomsten en de zogenaamde “bijzondere overeenkomsten voor arbeid”, zoals de overeenkomst van opdracht en overeenkomst tot aanneming van werk, worden besproken. Het gaat over het aangaan en beëindigen van de arbeidsovereenkomst, de rechten en verplichtingen van zowel de werknemer als de werkgever en er wordt stil gestaan bij het cao-recht.

Als je deze cursus hebt gevolgd weet je:

  • Het verschil tussen dwingend, semi-dwingend en driekwart-dwingend recht;
  • Hoe je een arbeidsovereenkomst kunt herkennen, óók in de praktijk;
  • Hoe het systeem van het Burgerlijk Wetboek werkt en hoe de benoemde overeenkomsten zich verhouden tot de arbeidsovereenkomsten (o.a. relevant bij ZZP-ers);
  • De rechtsgevolgen van de arbeidsovereenkomst (rechten en verplichtingen voor de werkgever en werknemer);
  • De laatste wijzigingen in het arbeidsrecht (bijvoorbeeld de WWZ en de WAS).

 

Doelgroep

Betrokkenen bij het SNA-keurmerk:

  • inspecteurs van inspectie-instellingen
  • medewerkers van SNCU, Belastingdienst en Inspectie SZW
  • managers en administrateurs van uitleners van arbeid

 

Docenten

Chantal Bos
 

 

Download de Algemene Voorwaarden.

inschrijven

Direct inschrijven

30 november 2017

12.30 tot 17.30 uur


Van der Valk Hotel Houten
Hoofdveste 25
3992 DH Houten


Voor PII-leden: € 395,- exclusief btw
Overigen: € 495,- exclusief btw


Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft vijf PE-punten toegekend aan deze cursus.