PII – uw gids in een snel veranderende arbeidsmarkt

PII is een platform van Nederlandse inspectie-instellingen die uitleners en (onder-)aannemers van arbeid controleren. Het platform is opgericht om de inspecties en audits verder te professionaliseren.

PII overlegt met de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven. Bijvoorbeeld over de tot standkoming en uitwerking van wetten en regels. Inspectie-instellingen zien iedere dag hoe de wet- en regelgeving  in de praktijk werkt – of juist niet. Zij hebben zicht op mogelijke verbeteringen.

PII verbindt kennis met als doel het certificatietraject en de controles te verbeteren. Het werkveld is breder en kennisintensiever geworden. Om de inhoud van de inspectie te vergroten heeft PII bijvoorbeeld praktijkgerichte cursussen voor inspecteurs opgezet. 

PII is op veel onderwerpen actief, zoals nieuwe wetgeving en risicogericht inspecteren. U vindt ze onder het tabblad Thema's.